O Gali

Jako Polacy jesteśmy dumni z naszego kraju i jego historii. Jesteśmy dumni z naszych wybitnych rodaków, którzy swoim życiem, pracą, wyborami zasłużyli się dla Polski i świata.

Jesteśmy dumni, ale czy rzeczywiście znamy naszych rodaków na tyle, by ich naśladować, by mówić o nich naszym dzieciom, by czerpać z bogactwa ich życia?

Prowadząc Przedszkole i Szkołę LOKOMOTYWA widzimy ogromną potrzebę edukacji nas – dorosłych. To my bowiem mamy największy wpływ na kolejne pokolenia.

Postanowiliśmy więc zorganizować cykl wydarzeń społeczno-informacyjnych, pod nazwą GALA BOHATERÓW, których celem będzie:

  • odkrywanie naszej historii,
  • krzewienie postaw patriotycznych, oraz
  • wskazywanie autorytetów, godnych naśladowania.

ROBIMY TO WSZYSTKO, PONIEWAŻ:

POTRZEBUJEMY AUTORYTETÓW

Nikt z nas nie jest na tyle doskonały, by mógł obejść się w życiu bez żadnych drogowskazów, punktów odniesienia, podpowiedzi. Żaden człowiek nie jest dla siebie autorytetem w każdej dziedzinie. Jest to po prostu niemożliwe. Ten, kto mówi że nie ma żadnego autorytetu – ulega – z dużą dozą pewności – tzw. anonimowym autorytetom, o których pisał już w roku 1941 Erich Fromm – wybitny psycholog społeczny, zaliczając do nich m.in. środki masowego przekazu, opinię publiczną, szeroką rozumianą naukę, zwłaszcza psychoanalizę i reklamę.

Gala Bohaterów będzie prezentować Polaków, którzy mogą być dla nas przykładem i wzorem do naśladowania.

CHCEMY POZNAWAĆ SWOJE KORZENIE

Żeby zrozumieć, dokąd idziesz, musisz wiedzieć, skąd przychodzisz. Tradycja to jeden z podstawowych fundamentów naszej tożsamości, to nasza pamięć o przeszłości. Kultywujemy ją w naszych rodzinach i w państwie, w szkole, w społecznościach lokalnych i regionalnych oraz całej wspólnocie narodowej. Jej wychowawcze znaczenie doceniają wszyscy, począwszy od rodziców i dziadków, nauczyciele, wychowawcy, działacze państwowi i społecznicy, a także weterani – uczestnicy i świadkowie wydarzeń historycznych.

Gala Bohaterów będzie budować naszą tożsamość narodową i poczucie dumy z naszego kraju.

POLSKA JEST KUŹNIĄ BOHATERÓW

Z całą pewnością możemy powiedzieć, iż nasza ojczyzna jest kuźnią bohaterów. Spośród tych których znamy i którymi się chlubimy jest jednak cała rzesza tych jeszcze nie odkrytych, o których wiemy zdecydowanie za mało. Stąd też inicjatywa – by ich odkrywać i dzielić się ze światem!

Gala Bohaterów nie pozwoli zapomnieć o wielkich Polakach i będzie okazją odkrywania tych jeszcze nie poznanych.

ZBUDUJEMY GALĘ BOHATERÓW

W ramach co rocznej Gali Bohaterów, wyłonimy tych, o których nie możemy zapomnieć, w 4 kategoriach:

  • Danuta Siedzikówna „Inka” – bohater dla Polski i świata
  • Prof. Jan Czochralski – bohater dla nauki
  • Gen. Mariusz Zaruski – bohater dla społeczeństwa
  • Prof. Włodzimierz Fijałkowski – bohater dla rodziny

By poznać Bohaterów danego Roku – zapraszamy do zakładki BOHATEROWIE.

CNOTA ODWAGIWszystkich tegorocznych bohaterów łączy cnota odwagi, którą zamierzamy szczególnie promować wśród wychowanków naszej szkoły „Lokomotywa”.