Organizator

Stowarzyszenie Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa prowadzi niezarobkową działalność pożytku publicznego w zakresie oświaty, wychowania, kultury, sportu i turystyki na rzecz lokalnej – trójmiejskiej społeczności. Od 2009 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP). Nasze działania koncentrują się wokół RODZINY. Wychodząc z założenia, że silna rodzina, oparta na fundamencie edukacji na najwyższym poziomie (dzieci, rodziców i nauczycieli), wiary i patriotyzmu – jest podstawą silnego społeczeństwa – działamy w następujących obszarach:

OBSZAR – EDUKACJA SZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

  1. Już 12 lat prowadzimy Niepubliczne Przedszkole LOKOMOTYWA.
  2. Prowadzimy Niepubliczną Szkołę Podstawową LOKOMOTYWA, która uzyskuje bardzo dobre wyniki nauczania.
  3. Jesteśmy pionierami rozwoju tutoringu w szkolnictwie. Szkoła Podstawowa LOKOMOTYWA – jako jedna z 64 szkół z Polski – bierze udział w tutoringowym programie MEN „Wychować człowieka mądrego”.
  4. Współtworzymy i uczestniczymy w wielu programach międzynarodowych (Comenius, Erasmus+) tworząc i wdrażając światowe standardy w edukacji.
  5. Rozwijamy współpracę między placówkami edukacyjnymi (w wymiarze lokalnym i międzynarodowym) – współtworząc edukacyjną jakość na mapie Trójmiasta.

OBSZAR – EDUKACJA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

  1. Organizujemy liczne, nieodpłatne szkolenia, konferencje, warsztaty i kursy skierowane do rodziców, nauczycieli i wychowawców – skorzystało z nich już ponad 6 tysięcy osób.
  2. W roku 2018 odbędzie się już po raz 12 organizowana przez nas Ogólnopolska Konferencja Naukowa na Uniwersytecie Gdańskim – Zagrożenia Rozwoju Osobowości Młodego Człowieka na początku XXI w. zawsze z patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa i Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

OBSZAR – DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA

  1. Od 8 lat organizujemy spotkanie z okazji Święta Niepodległości pt. „Światełka dla Polski”.
  2. Organizujemy własne akcje: „Moje małe wielkie marzenia”, od 8 lat „Bratki dla Hospicjum”, a także włączamy się każdego roku w inicjatywy sopockie (np. wsparcie dla szkół w Grodnie, paczki świąteczne dla sopockich rodzin – „Zostań św. Mikołajem”, wystawianie sztuki teatralnej z udziałem dzieci z domów dziecka – „Młode Atelier”) i gdańskie (np. Parada Niepodległości).
  3. Realizujemy program wsparcia i aktywizacji osób w podeszłym wieku – na wzór londyńskiej szkoły, z którą współpracujemy od lat realizujemy autorski Program Pokolenia (np. spotkania z historią, akcja: adoptuj Babcię – adoptuj Dziadka, coroczny udział w wigilijnej akcji „Zostań Św. Mikołajem – świąteczne paczki dla ubogich rodzin, wspieranie sopockiego Hospicjum).

Staramy się, by wszystkie nasze wydarzenia były aktywnie promowane w mediach tj. prasa, radio i telewizja.

FUNDUSZ STYPENDIALNY

Podczas Gali Bohaterów odbędzie się ZBIÓRKA DO PUSZEK, z których dochód będzie przeznaczony na cele Funduszu Stypendialnego.

Misją Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa jest bowiem otwarcie dla wszystkich Rodzin, które podzielają nasze wartości i realizowany program wychowawczo-edukacyjny. Nie wszyscy mogą sobie jednak pozwolić na odpłatną edukację i coraz więcej Rodzin zgłasza się o finansowe wsparcie.

I bardzo dobrze! Razem możemy wiele.

Podejmujemy szereg działań (min. Gala Bohaterów), by zasilać nasz Fundusz, by jednak miał on w miarę stabilny poziom – szukamy i będziemy szukać Partnerów- Darczyńców, którzy zechcą nawet małymi, ale stałymi wpłatami wesprzeć konkretne rodziny. Stąd też nasz gorący apel do tych z Państwa, którzy mogliby podzielić się i takie kwoty zadeklarować.

Na potrzeby funduszu stypendialnego jest dedykowane konto:
BZWBK 52 1090 1098 0000 0001 2022 4513
Wszystkie przekazywane TE Lokomotywa darowizny, podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 26. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18. 1 ustawy o podatku od osób prawnych, Dz.U. 2014 poz. 1328 ze zm.

Naszym Darczyńcom oferujemy też pomoc w działaniach promocyjnych, wizerunkowych i udział w  organizowanych przez nas wydarzeniach.

Za wszelkie wsparcie składamy serdeczne dzięki.

Gdyby potrzebowali Państwo dodatkowych informacji – służę pomocą.

Jakub Gorski
Prezes Zarządu
tel. 605 600 511
Jakub.Gorski@lokomotywa.edu.pl

Zapraszamy na naszą stronę internetową