Wydarzenia

Jako Polacy jesteśmy dumni z naszego kraju i jego historii. Jesteśmy dumni z naszych wybitnych rodaków, którzy swoim życiem, pracą, wyborami zasłużyli się dla Polski i świata.

Jesteśmy dumni, ale czy rzeczywiście znamy naszych rodaków na tyle, by ich naśladować, by czerpać z bogactwa ich życia?

Biorąc pod uwagę powyższe – postanowiliśmy zorganizować cykl wydarzeń społeczno-informacyjnych, pod nazwą GALA BOHATERÓW, których celem jest:

  • odkrywanie naszej historii,
  • krzewienie postaw patriotycznych, oraz
  • wskazywanie autorytetów, godnych naśladowania.

PLAN WYDARZEŃ

  • 9 i 14 czerwca 2017 – cykl lekcji tematycznych nt. Żołnierzy Niezłomnych dla uczniów SP Lokomotywa – prowadzący: IPN
  • 7 październik 2017, g. 12 – tematyczna gra miejska dla mieszkańców Trójmiasta: Gdańskie ślady „Inki” – prowadzący IPN we współpracy z TE Lokomotywa
  • 23 września –  Rejs statkiem „Generał Zaruski” – prowadzący: TE Lokomotywa i Gdański Ośrodek Sportu (współpraca z radiem i lokalną prasą),
  • wrzesień – konkursy otwarte dla mieszkańców Trójmiasta, w których do wygrania będą nagrody od naszych Partnerów i Sponsorów
  • październik/listopad wykład otwarty nt. pracy i dorobku Prof. Jana Czochralskiego

FINAŁ

GALA BOGATERÓW – 17 września 2017