Zgłoszenie

 

Zaznacz jeśli otrzymał/a Pani/Pan zaproszenie w wersji drukowanej

Wysyłając zgłoszenie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez TE Lokomotywa (administrator) w celu organizacji Gali Bohaterów i innych wydarzeń, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Udział w wydarzeniu Gala Bohaterów jest nieodpłatny. Serdecznie jednak zachęcamy Państwa do wsparcia Funduszu Stypendialnego Lokomotywy choćby przysłowiową złotówką.

Z Funduszu opłacamy czesne grupie kilkudziesięciu dzieci, które kształcą się w naszym projekcie.

Na potrzeby funduszu stypendialnego jest dedykowane konto:
BZWBK 52 1090 1098 0000 0001 2022 4513
Wszystkie przekazywane TE Lokomotywa darowizny, podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 26. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18. 1 ustawy o podatku od osób prawnych, Dz.U. 2014 poz. 1328 ze zm.

Naszym Darczyńcom oferujemy też pomoc w działaniach promocyjnych, wizerunkowych i udział w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Za wszelkie wsparcie składamy serdeczne dzięki.